Profil farnosti

Farnosť Horná Poruba
4 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Stanislav Capiak, farár
Kapláni:
Kontaktné informácie