Profil farnosti

Farnosť Horná Poruba
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Mitglieder

Miestny správca:
Stanislav Capiak, farár
Kapláni:
contact-informations